Ryhmä suomalaisia yrittäjiä kauppamatkalla Japanissa yritysryhmähankken aikana

Yritysryhmähankkeilla uusille vientimarkkinoille

  • 6.3.2023

Kun koossa on sopiva porukka yrityksiä, joilla on samansuuntaiset tavoitteet, on yritysryhmähanke tehokas tapa kehittää asioita eteenpäin. Hieno esimerkki tästä on viime keväänä Kehitys-Parkin kanssa aloitettu Kasvua viennistä jälleenmyyntiä kehittämällä -hanke, jossa mukana ovat VMT Plastic ja Rotolink Virroilta, Parkanon Muovityö Parkanosta ja Wallmask Kihniöstä.

Yritysryhmähankkeet ovat käytännönläheisiä kehittämistoimia yritysten yhteiseen ja yrityskohtaiseen kehittämiseen

Yritysryhmähankkeessa tulee olla vähintään kolme yritystä ja se sisältää yhteisiä toimenpiteitä, kuten koulutuksia ja matkoja sekä yrityskohtaista kehittämisapua, esimerkiksi markkinointia, tuotekehitystä, konseptointia, vientiä tai brändäystä.

Hankkeen sisältö suunnitellaan yritysten omien kehittämistarpeiden mukaiseksi. Lisäksi jokaiselle yritykselle räätälöidään myös omat kehittämistoimet. Keräämällä ryhmään samoja kehittämistarpeita omaavia tai samalla kohdemarkkinalle tähtääviä yrityksiä, voit saada räätälöidyn hankkeen ja rahoitusta sen toteuttamiseen. Yhteistyöstä samassa tilanteessa olevien yritysten kanssa saa paljon käytännön apua, samalla voi oppia toisten onnistumisista (ja ehkä myös epäonnistumisista).

Yritysryhmähanke on hallinnollisesti yrityksille erittäin kevyt. Hankehallinnon byrokratian, hakemuksen ja raportit hoitaa hankkeen hallinnoija (elinkeinoyhtiö, koulutuskuntayhtymä tms.). Yritysryhmähanke ei myöskään vaadi yrityksiltä taloudellisia investointeja. Tuki on 75 prosenttia. Yritykset maksavat ainoastaan 25 prosentin omarahoitusosuuden hallinnoijalle, joka hoitaa muun rahaliikenteen. Tuki on tarkoitettu maaseutualueille. Rahoitusta haetaan ELY-keskuksesta tai paikallisesta Leader-ryhmästä.

Esimerkkejä toimenpiteistä

Xport on päässyt toteuttamaan 12 eri yritysryhmähanketta joihin on osallistunut yli 60 yritystä. Hankkeissa ollaan toteutettu muunmuassa seuraavia toimenpiteitä

Esimerkkejä yhteisistä toimenpiteistä

  • Koulutuksia liittyen vientiin valmistautumiseen, markkinointiin, kohdemarkkinoiden kulttuureihin, jälleenmyyntiverkostoon ja kansainvälisiin messuihin
  • Vienninedistämismatkoja muunmuassa Pohjois-Amerikkaan ja Japaniin

 

Yrityskohtaisina toimenpiteinä on toteutettu kunkin yrityksen tarpeiden mukaisia toimenpiteitä viennin eri vaiheissa, esim. lähtötilanteen kartoittamisesta markkinatiedon hankkimiseen ja konkreettisiin suunnitelmiin jälleenmyyntiverkoston kasvattamiseksi.

 

Lisätietoja Yritysryhmähankkeista TÄÄLTÄ
Case esimerkkkejä Xportin toteuttamista Yritysryhmähankkeista TÄÄLTÄ

 

Marko Luoma
+358 45 880 3770
marko.luoma@xport.fi
Varaa videopalaveri: https://calendly.com/marko-luoma