Partnerihaku

Partnerihaku auttaa oikean kumppanin löytämiseen vientimarkkinoilta

 

Kun yrityksessä lähdetään hakemaan uusia kumppaneita vientimarkkinoilta, on tärkeää tehdä tarkka suunnitelma, ketä haluatte tavoitella. Partnerihaku -työskentelyn alkuvaiheesa päätämme ensin jakelukanavan – suoraan asiakkaalle vai kumppanin kautta. Sen jälkeen mietimme kriteerit, joita asiakkaalla tai kumppanilla tulisi olla. Tehdään kumppanin tai jälleenmyyjän profilointi. Näistä kriteereistä muodostuu profiili, joita vastaavia yrityksiä lähdemme etsimään. Kontaktoimme valitsemianne yrityksiä kumppani- tai jälleenmyyjäverkostosta, tavoitteena löytää yrityksellenne sopivimpia yhteistyökumppaneita.

Partnerihaku ennen messuja

Voimme hoitaa partnerihaun myös ennen kansainvälisiä messuja ja kutsua potentiaalisia asiakkaita ja kumppaneita osastollenne. Näin saatte enemmän irti messumatkastanne.

Xportin freelancer -kumppaniverkosto koostuu eri  maiden natiiveista, jotka tekevät kartoituksia ja kontaktoivat yrityksiä kohdemaan kielellä. Näiden kohdemaan kulttuurin ja kontaktit omaavien natiivien avulla asiakkaiden tai potentiaalisten jälleenmyyjien kartoittaminen jälleenmyyjäverkostosta ja kontaktointi sujuu sekä nopeasti että tehokkaasti.

 

Onko kohdemarkkinasi jo selvillä? Katso lisää markkina kartoitus -sivulta.

Referenssi:

‘’Kaksi puhelua alan katto-organisaatioiden kanssa USA:ssa auttoivat päättämään, mitkä ovat meidän seuraavat askeleet Pohjois-Amerikassa.‘’

Esla, myyntipäällikkö
Raija Soukka