Jälleenmyynnin kehittäminen

Jälleenmyyntiverkoston kehittäminen tuottaa tuloksia

Vientimyynnissä on usein monia kumppaneita – maahantuojia, jälleenmyyjiä, agentteja. On tärkeää valita teille sopivat kumppanit, mutta yhtä tärkeää on miettiä, miten te hoidatte ja tuette jälleenmyyntiverkostoanne. Valitettavan usein yrityksissä tehdään jälleenmyyntisopimus ja jäädään odottelemaan tilauksia. Jälleenmyynnin kehittäminen-työpaja auttaa jälleenmyyntiverkoston toimivuuden tehostamisessa.

Jälleenmyyntiverkosto tarvitsee tukea päästäkseen huipputuloksiin

Xportin Jälleenmyynnin kehittäminen -työpajassa yritykselläsi on tukena konsultti tai asiantuntija, jonka tuella toteutuu onnistunut lopputulos. Ensiksi tehdään yrityskohtainen konkreettinen toimintasuunnitelma, miten jälleenmyyntiverkostoa lähdetään rakentamaan/laajentamaan, miten myyntiä tuetaan ja mitä materiaaleja siinä tarvitaan.

Työpajassa käsitellään seuraavia aiheita:

  • jälleenmyyjäprofiilin luominen
  • jälleenmyyjäverkoston rakentaminen/laajentaminen
  • jälleenmyyjäverkoston kehittäminen ja tukeminen
  • toimintasuunnitelman laatiminen myynnin tukemiseen
  • vuosikalenteri (mitä tehdään ja milloin)
  • myynti- ja markkinointimateriaalitarpeen kartoitus
  • verkostoituminen ja kontaktien luominen ulkomailla

 

Kaikkien toimenpiteiden tarkoituksena on tehdä jälleenmyyjien myynnistä helpompaa ja kasvattaa yrityksenne myyntiä.

Oletko kiinnostunut messuosallistumisen tehostamisesta ulkomailla? Katso lisää sivultamme kansainväliset messut.

Referenssi

"Suunnitelmallisuus on vientipyrkimyksissä kaiken a ja o. Parikin vuotta kuluu helposti, ennenkö ostoja alkaa syntyä. Xportin avulla tavoitimme isoja eurooppalaisia
yrityksiä. Xport ulkopuolisena sparraajana antoi uutta perspektiiviä asioihin. Jos asioita ei ole pakko tehdä, ne jäävät usein miettimättä."

Pekka Metsäranta, toimitusjohtaja
Neviso Oy