Vientisuunnitelma auttaa eteenpäin

Ammattitaitoisella suunnittelulla saa viennin vetämään.

 

Vientisuunnitelma on tärkeä osa kansainvälistymistä. Se sisältää konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet seuraaville vuosille. Vientisuunnitelmasta tulee yrityksellenne työväline, johon palataan ja jota päivitetään. Viennin suunnitteluvaiheessa asetetaan realistiset tavoitteet 3–5 vuodelle. Näitä tavoitteita voivat olla esimerkiksi liikevaihto, jälleenmyyjien/asiakkaiden määrä ja messut, joille osallistutaan.

Käymme vientitoimintojen arviointityökalun avulla läpi yrityksenne vahvuudet ja kansainvälistymistä edellyttävät kehittämiskohteet.

Verkossa täytettävä kysely käsittelee seuraavia viennin osa-alueita:

  • vientiin valmistautuminen
  • tuotteet ja tuotanto
  • myynti ja markkinointi
  • nykyresurssien kartoittaminen

 

Kun teillä viennin parissa työskentelevät henkilöt ovat vastanneet kyselyyn, me käymme tulokset läpi ja analysoimme ne. Tämän jälkeen käymme tulokset läpi yhdessä ja teemme samalla toimintasuunnitelman, jonka avulla on mahdollista saavuttaa asetetut tavoitteet.

Xport auttaa toimenpiteiden toteuttamisessa ja tukee yrityksenne kehittymistä kansainvälisissä liiketoiminnoissa. Voimme myös selvittää, mitä erilaisia vientiavustuksia ja kansainvälistymistukia yrityksenne voi hakea.

LUE LISÄÄ RAHOITUS SIVULTA

jakamo

Referenssi

"Analyysi antoi meille erinomaisen kuvan edellytyksistämme käynnistää ja kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaamme. Teimme analyysin osana kansainvälistymiseen tähtäävää Tekes-hanketta ja analyysin tuloksena saimme selkeät askelmerkit siitä, millaisia toimenpiteitä meidän tulisi seuraavaksi tehdä."

Anssi Uitto, toimitusjohtaja
Jakamo Oy