Vientisuunnitelma

Xportin kansainvälistymispalvelut saa viennin vetämään

Vientisuunnitelma on tärkeää toteuttaa ennen viennin käynnistämistä ulkomaille. Vientisuunnitelma sisältää konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet seuraaville vuosille. Vientisuunnitelmasta tulee yrityksellenne työväline, johon palataan ja jota päivitetään. Viennin suunnitteluvaiheessa asetetaan realistiset tavoitteet 3–5 vuodelle. Näitä tavoitteita voivat olla esimerkiksi liikevaihto, jälleenmyyjien/asiakkaiden määrä ja messut, joille osallistutaan.

Vientikonsultti apuna vientisuunnittelussa

Xportin vientikonsultti käy vientitoimintojen arviointityökalun avulla läpi yrityksenne vahvuudet ja kansainvälistymistä edellyttävät kehittämiskohteet.

Verkossa täytettävä kysely käsittelee seuraavia viennin osa-alueita:

  • vientiin valmistautuminen
  • tuotteet ja tuotanto
  • myynti ja markkinointi
  • nykyresurssien kartoittaminen

 

Kun teillä viennin parissa työskentelevät henkilöt ovat vastanneet kyselyyn, Xportin vientikonsultti käy tulokset läpi analysoiden. Tämän jälkeen käymme tulokset läpi yhdessä ja teemme samalla toimintasuunnitelman, jonka avulla on mahdollista saavuttaa asetetut tavoitteet.

Xport kansainvälistymispalvelut auttavat toimenpiteiden toteuttamisessa ja tukee yrityksenne kehittymistä kansainvälisissä liiketoiminnoissa. Voimme myös selvittää, mitä erilaisia vientiavustuksia ja kansainvälistymistukia yrityksenne voi hakea.

 

Lue lisää rahoitus -sivulta.

Tutustu myös viennin vauhdittajaan, Nordic Exportiin.

Mikäli tarvitset apua uusien kansainvälisten markkinoiden selvittämisessä, tutustu markkinakartoitus -sivuun.

“Selkeytti toimia - mitä ja miten pitää alkaa viemään asioita eteenpäin jotta uomat kansainvälisille markkinoille avautuu.”

Tommi Alapuranen, toimitusjohtaja
EXSTRE (TJA-Mechanic Oy)

 

"Vientitoimintojen kehittämispaja oli innostava ja hyödyllinen kokonaisuus. Markon ammattitaito huokui prosessista ja oli ilo huomata, että vaikka yrityksen vientisuunnitelmat ovat vielä ihan suunnitelma-asteella niin Marko tarttui innostavasti ja ideoiden aiheeseen."

Johanna Perttilä, toimitusjohtaja
Dialogis Oy

"Analyysi antoi meille erinomaisen kuvan edellytyksistämme käynnistää ja kasvattaa kansainvälistä liiketoimintaamme. Teimme analyysin osana kansainvälistymiseen tähtäävää Tekes-hanketta ja analyysin tuloksena saimme selkeät askelmerkit siitä, millaisia toimenpiteitä meidän tulisi seuraavaksi tehdä."

Anssi Uitto, toimitusjohtaja
Jakamo Oy


"Asiat ovat edenneet viivytyksettä. Työskentely on ollut johdonmukaista ja jäsenneltyä."

Pertti Rytkönen, Toimitusjohtaja
Livetech Oy