Business Finland Group Explorer

Yhdessä kohti kansainvälisiä markkinoita Group Explorer -rahoituksen avulla

 • 6.6.2024

Vienti on monelle yritykselle mahdollisuus kasvaa ja laajentaa liiketoimintaansa uusille markkinoille. Viennin käynnistäminen ja kasvattaminen vaatii kuitenkin suunnittelua, resursseja ja verkostoitumista. Tässä blogikirjoituksessa käsitellään viennin aloittamista ja kasvattamista ryhmänä toimimisen näkökulmasta sekä esitellään Business Finlandin Group Explorer -rahoitus, joka tukee yritysryhmiä yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämisessä kansainvälisillä markkinoilla.

Hyödyt ryhmänä toimimisessa vientimarkkinoilla

1. Kontaktointi, esittelyt ja tapaamiset yhdessä

Toimimalla ryhmänä yritykset voivat yhdessä järjestää tapaamisia ja esittelyjä potentiaalisten asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Tämä luo vakuuttavamman vaikutelman ja lisää uskottavuutta, kun useat yritykset yhdistävät voimansa ja osaamisensa.

2. Huomioarvo parempi

Ryhmänä toimiminen tuo enemmän huomiota kuin yksin toimiminen. Suurempi ryhmä houkuttelee enemmän potentiaalisia asiakkaita ja kumppaneita, mikä voi parantaa näkyvyyttä ja helpottaa tapaamisten sopimisia huomattavasti.

3. Resurssien jakaminen – aika ja raha

Resurssien jakaminen on yksi ryhmänä toimimisen suurimmista eduista. Yhteistyö säästää sekä aikaa että rahaa. Yritykset voivat jakaa työkuormaa ja hyödyntää toistensa osaamista, mikä nopeuttaa prosesseja ja vähentää kustannuksia. Tämä on erityisen hyödyllistä pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on rajalliset resurssit.

4. Toisilta oppiminen

Ryhmässä toimiminen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oppia toisilta. Jokaisella yrityksellä on omaa erityisosaamista ja kokemusta, josta muut voivat hyötyä. Tämä jatkuva oppiminen ja tiedon jakaminen voi johtaa innovaatioihin ja parantaa kaikkien ryhmän jäsenten liiketoimintaa.

5. Logistiikka

Yhteistyö muiden yritysten kanssa voi tuoda merkittäviä etuja logistiikan hallintaan. Yhteislähetykset, varastojen jakaminen ja kuljetusten yhdistäminen voivat vähentää kustannuksia ja parantaa toimitusvarmuutta.

6. Messut ja vierailut

Yhteistyö helpottaa messuvierailuja sekä osallistumiset messuille omalla osastolla. Yhteisellä ständillä yritykset voivat esittää laajemman ja houkuttelevamman tarjonnan, mikä houkuttelee enemmän kävijöitä ja potentiaalisia asiakkaita. Tämä parantaa mahdollisuuksia saada uusia kontakteja ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Business Finland Group Explorer -rahoitus yritysryhmille

Business Finlandin Group Explorer -rahoitus on suunnattu 4–10 yrityksen ryhmille, joiden tavoitteena on selvittää yhteisiä liiketoimintamahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla. Tämä rahoitus tarjoaa erinomaisen tilaisuuden hyödyntää ryhmänä toimimisen etuja ja viedä liiketoiminta uudelle tasolle.

Rahoituksen edut

 • Avustusosuus: 50 %.
 • Rahoituksen määrä: 2 500 – 20 000€ per yritys.
 • Projektin koko: 5 000 – 40 000€ per yritys.
 • Projektin kesto: Suositeltu enintään yksi vuosi.

Mihin rahoitusta voi käyttää?

 • Yhteisen liiketoimintamallin suunnittelu kansainvälisille markkinoille
 • Innovaation kiinnostavuuden testaaminen markkinoilla
 • Mahdollisten jakelukanavien ja markkinoille pääsemisen tapojen kartoittaminen
 • Potentiaalisten jakelijoiden, kuljettajien ja varastoijien selvitykset
 • Uusiin toimijoihin tutustuminen, tiedon kerääminen sekä keskustelut yhteistyön ehdoista
 • Mallisopimusten teettäminen
 • Verkostoituminen tärkeiden kumppaneiden ja vaikuttajien kanssa

Yhteenveto

Viennin käynnistäminen ja kasvattaminen yhdessä oikeanlaisen ryhmän kanssa tarjoaa monia etuja. Yritykset voivat jakaa resursseja, oppia toisiltaan ja parantaa näkyvyyttään kansainvälisillä markkinoilla. Business Finlandin Group Explorer -rahoitus tukee yritysryhmiä näissä pyrkimyksissä. Yhdessä yritykset voivat saavuttaa enemmän ja menestyä kansainvälisillä markkinoilla.