Xport VIentisuunnitelma

Vientikunto & vientisuunnitelma

  • 30.9.2020

Viime aikoina on puhuttu paljon yritysten vientikunnosta ja vientisuunnitelmista sekä siitä, että suomalaisten yritysten tulisi panostaa vientiin ja pyrkiä kasvattamaan sitä.

Mistä sitten lähdetään liikkeelle, kun vientiä lähdetään aktiivisesti kasvattamaan? On ainakin hyvä tiedostaa oman yrityksen vahvuudet sekä heikkoudet viennin suhteen:

  1. Onko tuote vientikunnossa – laadultaan ja ominaisuuksiltaan kohdemarkkinoille sopiva
  2. Onko henkilöstöllä riittävästi osaamista ja kielitaitoa
  3. Onko myyntipotentiaali varmistettu – kilpailu, kysyntä, hinta vs. ominaisuudet
  4. Onko henkilöstössä riittävästi resursseja
  5. Onko tuotannossa varaa nostaa kapasiteettia

 

Missä ollaan hyviä ja missä meillä olisi ehkä kehittämisen varaa? Mitkä kehityskohteista ovat meille tärkeitä laittaa kuntoon juuri nyt ja mitkä voidaan hoitaa kuntoon myöhemmin?

Toiseksi viennin suhteen olisi hyvä tehdä pidemmän aikavälin suunnitelma, joka sisältää päätavoitteen sekä välitavoitteet. Olisi hyvä katsoa 3-5 vuoden päähän ja asettaa tavoite missä halutaan silloin olla. Näitä tavoitteita voivat olla esimerkiksi liikevaihto, kansainvälisten jälleenmyyjien / asiakkaiden määrä tai messut, joille osallistutaan. Kun tavoite on asetettu, sitä voidaan alkaa kelaamaan taaksepäin ja miettimään mitkä ovat ne konkreettiset toimenpiteet, joilla päästään askel askeleelta kohti asetettua tavoitetta. Tavoitteen asettamiseen olisi hyvä osallistaa ne ihmiset, jotka näitä toimenpiteitä tulevat tekemään, koska nämä henkilöt halutaan sitouttaa tavoitteen saavuttamiseen. Vientisuunnitelmasta tulee yrityksellenne työväline, johon palataan ja jota päivitetään.

Xportilla olemme käyneet yllä mainitun prosessin läpi noin sadan yrityksen kanssa. Samalla olemme itsekkin oppineet uutta ja nähneet yritysten erilaisia näkökulmia viennin kasvattamiseen. Näiden oppien myötä uskon, että pystymme tuoda myös jokaiselle uudelle asiakkaalle sen tärkeän ulkopuolisen näkemyksen omien vientitoimintojen arviointiin sekä vientisuunnitelman laatimiseen.

Jos tuntuu, että ensimmäiset askeleet tuntuvat haastavilta niin ota yhteyttä Xportin tiimiin niin voimme ottaa ne ensimmäiset askeleet yhdessä.