Hankkeista tukea viennin kehittämiseen

Hankkeista tukea viennin kehittämiseen

  • 16.6.2021

Xport on saanut olla mukana useissa erilaisissa hankkeissa toteuttajana, eri puolilla Suomea mielenkiintoisten yritysten kanssa. Haluamme tuoda esille muutaman esimerkin kautta, minkälaisia toimenpiteitä hankkeissa on mahdollista toteuttaa.

Kasvua viennistä -yritysryhmähanke – Sastamalan kaupunki

Sastamalan yritysryhmähankkeessa meillä oli neljä yritystä, jotka halusivat apua liiketoiminnan laajentamiseen tai kasvattamiseen ulkomaan markkinoille. Hallinoijana toimi Sastamalan kaupunki. Hankkeen yhteisinä toimenpiteinä oli kaksi koulutusta – Vientiin valmistautuminen ja Yritysilme kuntoon. Yrityskohtaiset toimenpiteet olivat vientitoimintojen arviointi, vientisuunnitelman tekeminen, markkinaselvitys sekä myyntipuheen suunnittelu ja harjoittelu vieraalla kielellä.

Pohjanmaalta Japaniin-hanke – Osuuskunta Viexpo

Osuuskunta Viexpon hallinnoimassa yritysryhmähankkeessa oli mukana seitsemän yritystä Pohjanmaalta, Keski-Pohjanmaalta ja Etelä-Pohjanmaalta. Yhteisinä toimenpiteinä toteutettiin Japanin vientiin valmistautuminen -koulutus, jossa keskityttiin yritysten toiveista Japanin kulttuuriin ja erityisesti kaupankäyntikulttuuriiin sekä koko hankkeen huipentumana viikon matka Japaniin. Ennen matkaa jokaiselle yritykselle toteutettiin yrityskohtaiset markkinaselvitykset ja kontaktihaut, joiden avulla löydettin yrityksille potentiaalisia kumppaneita joita yritykset pääsivät tapaamaan matkan aikana.

Vienti Voimala -hanke – Virrat, Ruovesi, Parkano ja Kihniö

EAKR -rahoitteinen Vienti Voimala -hanke oli neljän kunnan yhteinen (Virrat, Ruovesi, Parkano ja Kihniö (Kehitysparkki Oy). Hankkeen osana totetutimme yritysten tarpeisiin räätälöityjä yrityskohtaisia konsultointeja kansainvälistymisasioissa. Yhden yrityksen toimeksiannon kesto oli kolme konsultointipäivää. Saimme suunnitella ja toteuttaa konsultointikokonaisuuksia yhdeksälle alueen kasvuhaluiselle yritykselle.

Think Big – Think Global – Menossa maailmalle – Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry

NIHAK ry:n hallinnoiman hankkeen yhtenä osana toteutettiin ‘Puun käyttö rakentamisessa’ -aktivointiprojekti, jonka puitteissa toteutimme markkinaselvityksen rakennusalan mahdollisuuksista Norjassa. Alueella on paljon rakennusalan yrityksiä, joille selvitys tehtiin. Selvitimme puurakentamista Norjassa, erityisfokuksessa Tiny House tavoitteena vientimahdollisuuksien kirkastaminen ja suomalaisyritysten potentiaalisten kumppaneiden kartoitus.

AKKE -hanke – Sallan kunta

Toteutimme osana Sallan kunnan AKKE -hanketta (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha) markkinaselvityksen poron taljojen ja nahkojen vientimahdollisuuksista Itä-Aasiaan, erityisesti Kiinaan Markkinaselvityksessä etsimme tietoja markkinatilanteesta, nahkatuotteiden valmistuksen kehityssuunnasta, mitä toimenpiteitä/lupia markkinoille pääseminen vaatii sekä listan potentiaalisista asiakkaista yhteystietoineen.

 

Lisätietoja hankkeista saat ottamalla yhteyttä meihin:

Marko Luoma
045 880 3770
marko.luoma@xport.fi

Marja Sulkakoski
040 667 2166
marja.sulkakoski@xport.fi