Anna asiakkaan kertoa

Anna asiakkaan kertoa!

  • 12.5.2017

Asiakaskyselyiden tekemisellä on monia hyötyjä. Kysymällä asiakkaiden mielipiteitä voi kehittää omaa toimintaa ja palveluita tai tuotteita asiakkaan haluamaan suuntaan. Rehellisen palautteen avulla voi nähdä asiakkaan näkökulman ja voi oppia asioita, joita ei ehkä muuten olisi tullut ajatelleeksikaan. Asiakastyytyväisyyskyselyt myös osoittavat, että haluatte kuunnella asiakasta ja että heidän mielipiteillään on teille todellista arvoa.

Hiljattain suorittamamme kysely toteuttamaamme Kasvua viennistä -hankkeeseen liittyen toi hyvin positiivisia tuloksia. Saimme käsityksen siitä, mitä kehitettävää toiminnassamme on ja mitä kannattaa jatkaa samaan malliin. Asiakkailtamme saamamme palaute on meille hyödyllistä paitsi toiminnan kehittämisessä, myös markkinoinnissa. Hyvä keino käyttää kerättyä materiaalia markkinointitarkoituksissa on infografiikat, joiden avulla kerätyn palautteen saa mielenkiintoiseen, lähestyttävämpään muotoon.

 

 

Olemme tehneet tyytyväisyyskyselyjä myös asiakkaillemme. Eräs asiakkaamme halusi tutkia jakeluverkostonsa toimintatapoja ja näkemyksiä yrityksen toimintamallista, materiaaleista ja niin edelleen. Haastatteluiden muodossa suoritettu tutkimus toi uudenlaista näkemystä yrityksen myyntiprosesseista ja asiakkaista. Haastattelututkimuksista kerätty tieto koottiin ostajapersoonaprofiilehin, joiden avulla yrityksen on helpompi hahmottaa kenelle heidän tuotteensa oikeasti menevät, mitä heidän asiakkaansa etsivät ja minkälaisia asioita he ottavat huomioon tuotteita ostaessaan. Myyntiprosessin ja asiakkaan ymmärtäminen auttaa esimerkiksi markkinoinnin kohdentamisessa, sisällön suunnittelemisessa ja palveluiden kehittämisessä.

Kyselyt ovat hyvä tapa päästä lähemmäksi asiakasta ja varmistaa, että asiakkaan toiveet tulevat toteutetuiksi. On parempi saada aidot mielipiteet ja ajatukset suoraan asiakkaalta, kuin olettaa asioiden olevan tietyllä tavalla. Näin tulee varmistettua, että pysytään ajan hermolla ja tunnetaan oma asiakas, eikä mennä vain vanhojen olettamusten johdattamana.

Rosa Ojala, Projektiassistentti