ELY Yrityksen kehittämisavustus

Rahoitusta yrityksen kehittämiseen ja kansainvälistymiseen:
Yrityksen kehittämisavustus (ELY)

 

ELY-keskuksista haettava Yrityksen kehittämisavustus on rahoitus, mikä on tarkoitettu pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai kasvuun esim. uusien vientimarkkinoiden kartoittamisen avulla. 

Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen. ELY:n Yritysten kehittämistuki suunnitellaan yrityksen omien tarpeiden mukaan, ja hakuprosessin alussa on hyvä keskustella sisällöstä ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa. 

Yrityksen kehittämistuki on suunnattu yritykselle, joka haluavat parantaa kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä. Yrityksen kehittämistuki voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta itse vähintään puolet.

 

ELY:n Yrityksen kehittämisavustus on tarkoitettu:

 • sen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa
 • tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä
 • yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia

 

ELY:n Yrityksen kehittämistuki voi olla enintään 50 % kuluista

Kehittämistoimenpiteisiin hyväksytään kustannuksiksi palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavat menot, joita voidaan tukea enintään 50 prosentilla avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35 prosentilla avustuksen perusteena olevista menoista.

 

Yrityksen kehittämisavustuksen eteneminen (ELY-keskuksen ohje)

 1. Alustava suunnittelu
 2. Hakemus ja hankesuunnitelma
 3. Hakemuksen käsittely ja päätös
 4. Hankkeen toteuttaminen
 5. Maksatuksen haku (osan maksatusta voi hakea myös ennakkoon)
 6. Maksatuspäätös
 7. Palaute
 8. Jälkikäteis- ja vaikuttavuusarviointi

Rahoituksen haku EU-ohjelmakaudella 2021–2027

ELY-keskuksen mukaan Yrityksen kehittämisavustukseen on käytettävissä pääosin EU-ohjelmavaroja. Rahoitusta EURA 2021 -järjestelmästä, jossa näkyy myös kulloinkin avoinna olevat rahoitukset: EURA 2021 -järjestelmä (eura2021.fi) Rahoituksen kriteereistä ja sähköisestä hausta EURA2021-järjestelmässä löytyy lisätietoja rakennerahastot.fi-sivustolta.

 

Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä mitkä palveluistamme sopisivat parhaiten projektin toteuttamiseen. Autamme myös projektisuunnitelman tekemisessä ja rahoituksen hakemisessa.

 

Yhteystiedot:

Marja Sulkakoski
+358 40 667 2166
marja.sulkakoski@xport.fi

Marko Luoma
+358 45 880 3770
marko.luoma@xport.fi

Varaa videotapaaminen
www.calendly.com/marko-luoma

 

Tutustu myös muihin yritysten rahoitusvaihtoehtoihin rahoitus -sivulta.