Tukea kansainväliseen kasvuun:
Business Finlandin Tempo-rahoitus

 

Tempo-rahoitus on tarkoitettu kansainväliseen kasvuun tähtääville suomalaisille startup-, pk- ja midcap-yrityksille, joilla on halua ja kykyä rakentaa osaamisestaan ja ratkaisuistaan kansainvälinen menestystarina innovatiivisin keinoin.

Rahoitus on tarkoitettu yrityksen kansainväliseen kasvuun liittyvän osaamisen kehittämiseen. Tempo-rahoituksen määrä on enintään 50 000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin kokonaisbudjetista

Yrityksellä tulee olla projektinaikainen omarahoitus (25 % kokonaisbudjetista). Edellytyksenä rahoitukselle vaaditaan vähintään 30 000 euron oman pääoman ehtoinen rahoitus joko sijoituksin, pääomalainoin tai toteutuneiden tilikausien tuloksin.

 

Toteutettavia toimenpiteitä voivat olla muun muassa:

  • kansainvälistymisstrategian tekeminen
  • markkinaselvitykset
  • tuote- ja palvelukonseptin kysynnän testaaminen
  • tuote- ja palvelukonseptin pilotointia asiakkailla
  • markkinoiden validointi
  • koemarkkinointi
  • johtamisen, toimintatapojen ja organisaation kehittäminen
  • kasvun rahoituksen selvittäminen
  • IPR:n selvitystä ja patenttiselvityksen tekemistä

 

Rahoitusasioissa ota yhteyttä: marko.luoma@xport.fi tai marja.sulkakoski@xport.fi