Tempo-rahoitus

Tukea kansainväliseen kasvuun:  Business Finlandin Tempo-rahoitus

 

Tempo-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea. Rahoituksella yritys voi valmistella kansainvälistä kasvua ideansa toimivuutta testaamalla, hankkimalla palautetta potentiaalisilta asiakkailta sekä kartoittamalla tuotteen kysyntää ja toimivuutta uudella kansainvälisellä markkinalla

Tempo-rahoitus on enintään 60 000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin kustannuksista, jotka voivat olla maksimissaan 80 000 euroa.

Edellytyksenä rahoitukselle vaaditaan oman pääoman ehtoista rahoitusta vähintään 30 000 euroa sekä varmistettu projektinaikainen kokonaisrahoitus

 

Tempo voidaan kohdistaa muun muassa:

  • kansainvälistymisstrategian tekeminen
  • markkinaselvitykset
  • tuote- ja palvelukonseptin kysynnän testaaminen tai pilotointi asiakkailla
  • markkinoiden validointi
  • koemarkkinointi
  • kansainvälistä kasvua tukevan johtamisen, toimintatapojen ja organisaation kehittäminen
  • kasvun rahoituksen selvittäminen
  • IPR- ja patenttiselvitykset

 

Tempo-rahoituksen hakeminen ottamalla yhteyttä: marko.luoma@xport.fi tai marja.sulkakoski@xport.fi

Tutustu myös muihin yritysrahoituksen vaihtoehtoihin rahoitus -sivulta.