Tempo-rahoitus

Tukea kansainväliseen kasvuun:  Business Finlandin Tempo-rahoitus

 

Tempo-rahoitus on tarkoitettu kansainväliseen kasvuun tähtääville suomalaisille startup-, pk- ja midcap-yrityksille, joilla on halua ja kykyä rakentaa osaamisestaan ja ratkaisuistaan kansainvälinen menestystarina innovatiivisin keinoin.

Rahoitus on tarkoitettu yrityksen kansainväliseen kasvuun liittyvän osaamisen kehittämiseen. Tuki on määrältään enintään 50 000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin kokonaisbudjetista

Yrityksellä tulee olla projektinaikainen omarahoitus (25 % kokonaisbudjetista). Edellytyksenä rahoitukselle vaaditaan vähintään 30 000 euron oman pääoman ehtoinen rahoitus joko sijoituksin, pääomalainoin tai toteutuneiden tilikausien tuloksin.

 

Tempo voidaan kohdistaa muun muassa:

  • kansainvälistymisstrategian tekeminen
  • markkinaselvitykset
  • tuote- ja palvelukonseptin kysynnän testaaminen
  • tuote- ja palvelukonseptin pilotointia asiakkailla
  • markkinoiden validointi
  • koemarkkinointi
  • johtamisen, toimintatapojen ja organisaation kehittäminen
  • kasvun rahoituksen selvittäminen
  • IPR:n selvitystä ja patenttiselvityksen tekemistä

 

Tempo-rahoituksen hakeminen ottamalla yhteyttä: marko.luoma@xport.fi tai marja.sulkakoski@xport.fi

Tutustu myös muihin yritysrahoituksen vaihtoehtoihin rahoitus -sivulta.