Leader-rahoitus

Aloittavalle yritykselle:

Jos olet aloittamassa yritystoimintaa tai suunnittelet yrityksen perustamista, voit saada käynnistystukea:

 • yritystoiminnan kokeiluun
 • käynnistystuen tai investointituen hakemisen valmisteluun
 • osa-aikaisen tai päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen
 • olemassa olevan yrityksen ostamisen suunnitteluun.

Mihin tukea voi käyttää?
Käynnistystuki on tarkoitettu ensisijaisesti ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankkimiseen sekä rajatusti tila- ja laitevuokriin yrityksen käynnistysajalle ja alle 1200 euron pienhankintoihin.

Käynnistystuella voit hankkia asiantuntija-apua esimerkiksi

 • kirjanpidon suunnitteluun
 • markkinointisuunnitelman laadintaan
 • liiketoimintasuunnitelman laadintaan
 • tuotannon suunnitteluun
 • investointien suunnitteluun.

Lisätietoja aloittavan yrittäjän tukimahdollisuuksista TÄÄLLÄ

Yrityksen investointi- ja kehittämistuet:

Jos yrityksesi sijaitsee maaseudulla, voit saada tukea:

 • yritystoiminnan kehittämiseen
 • yritystoiminnan aloittamisen tai laajentamisen investointeihin
 • kehittämisen tai investoinnin edellytysten selvittämiseen ja hakemisen valmisteluun.

 

Kehittämistukea voi käyttää esimerkiksi

 • liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
 • tuotekehityshankkeisiin
 • tuotannon pilotointiin
 • markkinointisuunnitelman laatimiseen
 • koemarkkinointiin
 • kansainvälistymisselvitykseen
 • investoinnin toteutettavuustutkimukseen
 • muuhun asiantuntija-apuun.

 

Investointitukea voi käyttää esimerkiksi

 • tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen
 • koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
 • uusiutuvaa energiaa ja biopolttoaineita tuottavien ja myyvien laitosten perustamiseen ja laajentamiseen
 • aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan.

 

Lisätietoja yrityksen investointi - ja kehittämistuesta TÄÄLLÄ

 

Löydä oma Leader-ryhmäsi tästä.

 

Tutustu myös yritysrahoitusvaihtoehtoihin rahoitus -sivulta.

 

Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä mitkä palveluistamme sopisivat parhaiten projektin toteuttamiseen. Autamme myös projektisuunnitelman tekemisessä ja rahoituksen hakemisessa.

 

Yhteystiedot:

marko.luoma@xport.fi tai marja.sulkakoski@xport.fi