Yrityksen alkuvaiheeseen:
Yrityksen perustamistuki 

Perustamistuki on monipuolinen apu yrityksen käynnistämisvaiheessa. Perustamistukea haetaan Leader-ryhmien kautta ja se rahoitetaan Maaseudun kehittämisrahastosta.

Löydä oma Leader-ryhmäsi: https://www.leadersuomi.fi/fi/leader-ryhmat/

 

Tuki on tarkoitettu uuden yrityksen perustamiseen tai toimivalle yritykselle liiketoimintaa uudistettaessa, jolloin yrityksen tulee olla toiminut vähintään kolme vuotta. Tuen määrä on 5 000–35 000 euroa. Perustamistuki voidaan myöntää enintään kolmen vuoden jaksolle.

 

Perustamistuella tuetaan:

  • kehittämiseen liittyvien konsultointi- ja asiantuntijapalveluiden käyttöä, esimerkiksi vientiselvitysten tekemistä 
  • tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokrausta tuotekehityksen yhteydessä
  • osallistumista ensimmäistä kertaa messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin
  • pieniä käyttöomaisuushankintoja, kuten esimerkiksi tietokone ja puhelin
  • muita uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeellisia kustannuksia

 

Haettavan tuen määrä perustuu liiketoimintasuunnitelmaan ja sitä täydentävään toimenpidesuunnitelmaan kustannusarvioineen. Perustamistukea ei voi saada, mikäli hakijalla on myönteinen päätös starttirahasta.

Hankehaku tapahtuu ensisijaisesti sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta. Hakuaika on jatkuva. 

 

Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä mitkä palveluistamme sopisivat parhaiten prjoektin toteuttamiseen. Autamme myös projektisuunnitelman tekemisessä ja rahoituksen hakemisessa.

 

Yhteystiedot:

marko.luoma@xport.fi tai marja.sulkakoski@xport.fi