Rahoitusta kehittämisprojekteihin:
Yrityksen kehittämisavustus 

 

Yrityksen kehittämisavustus on alueellisista ELY-keskuksista haettava rahoitus, mikä on tarkoitettu pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai kasvuun. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen. Kehittämisavustus räätälöidään yrityskohtaisesti yrityksen tarpeiden mukaan, ja hakuprosessin aikana on hyvä keskustella sisällöstä ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa. 

Kehittämisavustus on suunnattu yritykselle, joka haluavat parantaa kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä. Sitä voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin. Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta itse vähintään puolet.

Kehittämisraha on tarkoitettu:

  • sen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa
  • tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä
  • yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia

 

Kehittämistoimenpiteisiin hyväksytään kustannuksiksi palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavat menot, joita voidaan tukea enintään 50 prosentilla avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35 prosentilla avustuksen perusteena olevista menoista.

Yrityksen kehittämisavustusta koskevia hakemuksia voi jättää jatkuvasti. Sitä on haettava ennen hankkeen aloittamista.

 

Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä mitkä palveluistamme sopisivat parhaiten projektin toteuttamiseen. Autamme myös projektisuunnitelman tekemisessä ja rahoituksen hakemisessa.

Yhteystiedot:

marko.luoma@xport.fi tai marja.sulkakoski@xport.fi