Jälleenmyyntiverkoston kehittäminen

Jälleenmyyntiverkoston kehittäminen -koulutus

Koulutuksen aiheita:

  • Jälleenmyyjäprofiilin luominen
  • Jälleenmyyjäverkoston kasvattaminen /rakentaminen
  • Jälleenmyyjäverkoston tukeminen ja kehittäminen
    • Toimintasuunnitelman laatiminen myynnin tukemiseen
    • Vuosikalenteri (mitä tehdään ja milloin)
    • Myynti- ja markkinointimateriaalitarpeen kartoitus
  • Verkostoituminen ja kontaktien luominen ulkomailla

 

Tutustu myös Jälleenmyynnin kehittäminen -työpajaan.