Exhibition Explorer

Exhibition Explorer

Exhibition Explorer – messuavustus:
PK-yritykset yhdessä
kansainvälisille messuille (Business Finland)

 

Exhibition Explorer -rahoitus eli entinen Messuavustus on osa Business Finlandin Explorer-tuoteperhettä, jonka avulla yritykset voivat saada tukea ja rahoitusta kansainvälisille messuille osallistumiseen. Rahoitusta haetaan Business Finlandilta. 

Exhibition Explorer -tuki on tarkoitettu vähintään neljän tukikelpoisen yrityksen ryhmälle, joka osallistuu toimialallaan merkittäville kansainvälisille messuille. Pk-yritykset voivat saada rahoitusta enintään 50 % ja midcap-yritykset 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Messuille yritykset voivat osallistua joko yhteisellä tai omilla osastoillaan. Avustusta jaetaan yleensä vain merkittäviin B2B-tapahtumiin ja sitä on haettava ennen messuhankkeen aloittamista.

 

Exhibition Explorer -rahoitus kansainvälisiin messuhankkeisiin, jotka:

  • parantavat vientiään aloittavien yritysten valmiuksia kansainvälistyä
  • edistävät uuden vientitoiminnan käynnistämistä tai uuden markkina-alueen avaamista
  • lisäävät vientiä yritysten nykyisille markkina-alueille
  • muutoin edistävät yritysten kansainvälistymistä sekä kansainvälistä kilpailukykyä

 

Yrityksesi voi saada rahoitusta enintään 50 prosenttia projektin hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta voidaan myöntää yksittäiselle yritykselle enintään 35 000 euroa/messuhanke.

 

Yrityksen messuosaston sekä hankkeen tilintarkastuksen kustannukset:

  • rekisteröintikustannukset
  • messuosaston kustannukset: pinta-alakustannukset ja pystytys eli rakentamiskustannukset
  • vuokrattavat rakenteet
  • suunnittelu- ja somistuskulut
  • tekniset tilaukset, kuten sähkö ja siivous
  • hankkeen tilintarkastuskulut

 

Muita yrityksellesi messuista aiheutuvia kustannuksia voidaan hyväksyä kertoimella (flat rate), joka on korkeintaan 20 prosenttia edellä mainittujen kustannusten yhteismäärästä. Näitä ovat esimerkiksi matka-, rahti- ja tulkkikulut, mahdollisen konsultin/hallinnoijan kustannukset sekä messuihin liittyvät markkinointikustannukset. Muita kustannuksia ei tarvitse eritellä tilityksessä. Pienin yhteishankkeeseen osoitettu valtionavustus on pääsääntöisesti 5 000 euroa. 

 

Jos haluatte ulkoistaa yritysporukan kokoamisen ja hakuprosessin, ota yhteyttä! Autamme yrityksiä tekemään hakemukset, selvitämme kustannuksia ja teemme niiden pohjalta projektin kustannusarvion, kirjoitamme yritysryhmän yhteisen projektisuunnitelman sekä autamme loppuraportin kirjoittamisessa.

Tutustu myös Market Explorer -rahoitukseen.

Rahoitusasioissa ota yhteyttä: marko.luoma@xport.fi tai marja.sulkakoski@xport.fi