Exhibition Explorer

Exhibition Explorer – messuavustus:
PK-yritysten yhteisiin
kansainvälisiin messuhankkeisiin

 

Exhibition Explorer -rahoitus eli entinen Messuavustus on osa Business Finlandin Explorer-tuoteperhettä, jonka avulla yritykset voivat saada tukea ja rahoitusta kansainvälistymiseen. Rahoitusta haetaan Business Finlandilta. 

 

Exhibition Explorer -rahoitus on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille, vähintään neljän tukikelpoisen pk-yrityksen ryhmälle, joka osallistuu toimialallaan merkittävään messutapahtumaan ulkomailla. Avustusta jaetaan yleensä vain merkittäviin b-to-b-tapahtumiin ja sitä on haettava ennen messuhankkeen aloittamista.

 

Kansainvälisiin messuhankkeisiin, jotka:

  • parantavat vientiään aloittavien yritysten valmiuksia kansainvälistyä
  • edistävät uuden vientitoiminnan käynnistämistä tai uuden markkina-alueen avaamista
  • lisäävät vientiä yritysten nykyisille markkina-alueille
  • muutoin edistävät yritysten kansainvälistymistä sekä kansainvälistä kilpailukykyä

 

Yrityksesi voi saada rahoitusta enintään 50 prosenttia projektin hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta voidaan myöntää yksittäiselle yritykselle enintään 30 000 euroa/messuhanke.

 

Yrityksen messuosaston sekä hankkeen tilintarkastuksen kustannukset:

  • rekisteröintikustannukset
  • messuosaston kustannukset: pinta-alakustannukset ja pystytys eli rakentamiskustannukset
  • vuokrattavat rakenteet
  • suunnittelu- ja somistuskulut
  • tekniset tilaukset, kuten sähkö ja siivous
  • hankkeen tilintarkastuskulut

 

Muita yrityksellesi messuista aiheutuvia kustannuksia voidaan hyväksyä kertoimella (flat rate), joka on korkeintaan 20 prosenttia edellä mainittujen kustannusten yhteismäärästä. Näitä ovat esimerkiksi matka-, rahti- ja tulkkikulut, mahdollisen konsultin/hallinnoijan kustannukset sekä messuihin liittyvät markkinointikustannukset. Muita kustannuksia ei tarvitse eritellä tilityksessä.

 

Pienin yhteishankkeeseen osoitettu valtionavustus on pääsääntöisesti 5 000 euroa. Kustannukset, jotka ovat syntyneet yrityksellesi vasta hankehakemuksen jälkeen (mitä tämä tarkoittaa, ei oikein aukea tässä yhteydessä). Poikkeuksena messuihin liittyvät varaus- ja rekisteröintikustannukset (eli hyväksytäänkö vai ei?)

 

Jos haluatte ulkoistaa yritysporukan kokoamisen ja hakuprosessin, ota yhteyttä! Autamme yrityksiä tekemään hakemukset, selvitämme kustannuksia ja teemme niiden pohjalta projektin kustannusarvion, kirjoitamme yritysryhmän yhteisen projektisuunnitelman sekä autamme loppuraportin kirjoittamisessa.

 

Rahoitusasioissa ota yhteyttä: marko.luoma@xport.fi tai marja.sulkakoski@xport.fi