Selvitys yritysten vientitasosta

Yritysten kansainvälistymisasteet alueellanne

Haastattelemme alueenne yritykset ja pyrkimyksenä on saada kattava kuva viennin nykytilanteesta ja kasvupotentiaalista. Samalla selvitämme yritysten tämänhetkiset toiveet ja tarpeet viennin kehittämisen suhteen ja teemme suunnitelman miten näihin voidaan vastata. Pyrimme myös muodostamaan yritysryhmiä samalla viennin kehitysvaiheessa olevista yrityksistä sekä auttaa elinkeinotoimijoita hakemaan yritysryhmä -rahoitusta näille ryhmille.

Selvitys

Kyselyn avulla selvitämme alueenne yritysten

 • viennin nykyisen tilan
 • vientitason
 • vientivalmiudet - vahvuudet ja mahdolliset kehityskohteet
 • seuraavat askeleet ja toimenpiteet viennin suhteen

 

Vientitasot

 1. Ei suunnittele viennin aloittamista
  • Markkinat pelkästään kotimaassa
 2. Vientiä suunnitteleva
  • Ei vielä vientiä, mutta potentiaalia ja halua on käynnistää vienti
 3. Viennin alkuvaiheessa
  • Yksittäisiä asiakkaita ja/tai jälleenmyyjiä
  • Satunnaisia toimituksia vientiin
 4. Säännöllistä vientiä
  • Useita asiakkaita ja/tai jälleenmyyjiä
  • Säännöllisiä toimituksia vientiin
 5. Vientiyritys
  • Merkittävä osa liikevaihdosta tulee vientimarkkinoilta

Lopputulos

Haastatteluiden tulosten avulla saadaan selkeä kuva alueen yritysten vientipotentiaalista sekä toimenpiteistä joiden avulla yritykset pystyvät kehittämään ja kasvattamaan vientiä.

Konkreettiset toimenpiteet tulosten pohjalta

 • Muodostamme ryhmiä samalla vientitasolla olevista yrityksistä
 • Teemme vastausten pohjalta räätälöidyn suunnitelman jokaiselle ryhmälle
  • Suunnitelmat seuraavalle 1-3 vuodelle
  • Sisältää toimenpiteet joiden avulla yritykset pääsevät etenemään vientipolulla seuraavalle tasolle
 • Pyrimme hyödyntämään yritysryhmähankkeita toimenpiteiden toteuttamiseen.

 

Ota yhteyttä!

Marja Sulkakoski
marja.sulkakoski@xport.fi
040 667 2166

Marko Luoma
marko.luoma@xport.fi
045 880 3770
www.calendly.com/marko-luoma