Markkinaselvitys osoittaa viennille suuntaa

Selvittämällä vientimarkkinat säästää aikaa ja rahaa.

 

Markkinaselvityksessä voidaan tutkia useita eri maita ja etsiä sellaisia tietoja, joiden avulla maat voidaan laittaa potentiaaliseen järjestykseen. Markkinaselvitys voi myös olla syventävä tutkimus jo valitsemastanne kohdemaasta.

 

Mitä markkinaselvityksessä tutkitaan?

Teemme yhdessä asiakkaan kanssa markkinaselvityssuunnitelman, johon listataan etsittäviä tietoja. Ne voivat olla esimerkiksi eri jakelukanavien vertailua, alan tapahtumien ja katto-organisaatioiden tietoja, kilpailijakartoitusta tai yksinkertaisesti potentiaalisten asiakkaiden ja kumppaneiden listaamista.

Arvioimme ja sovimme etukäteen selvitykseen käytettävän tuntimäärän ja aikataulun. Meillä on paljon kokemusta erilaisista markkinaselvityksistä eri aloilla, ammattitaitomme avulla löydämme tiedot, mitä yrityksenne tarvitsee tulevien päätösten ja toimenpiteiden tueksi. Teemme myös selvityksestä helposti luettavan raportin.

teuvan

Referenssi

"Selvitys keskittyi Ruotsin sekä Hollannin katukeittiömarkkinan nykytilan ja nykyisten toimijoiden kartoittamiseen. Tutkimuksen tuloksena syntyi ajantasainen näkemys katukeittiömarkkinoiden markkinointikanavista, toimijoista, tuotteista, potentiaalisista asiakkaista ja kilpailijoista kyseisillä markkinoilla.Näillä toimenpiteillä löysimme kumppaneita, joiden kanssa jatkamme tuoteperheen kehittämistä ja testausta.

Yhteistyö sujui heti tarjousvaiheesta lähtien erinomaisesti. Xportin ammattimainen ote työssä ja raportoinnissa sekä jouhea yhteistyö koko projektin ajan säännöllisin palaverein oli vertaansa vailla. Saimme enemmän kuin odotimme!"

Liisa Laurila-Perälä
Teuvan Keitintehdas Oy