Vientiin valmistautuminen

Vientiin valmistautuminen -koulutus

Vientiin valmistautuminen -koulutuksessa käydään läpi miten yrityksen tulisi valmistautua uudelle vientimarkkinalle menoon. Koulutuksesa käytetään paljon käytännön esimerkkejä sekä pyritään siihen, että yritykset verkostoituvat ja jakavat aikasempia kokemuksiaan keskenään, sekä onnistumisia että epäonnistumisia.

 

Koulutuksen aiheet:

 • Mihin - Potentiaaliset markkinat
  • Miten löydetään potentiaaliset markkinat
  • Asiakassegmentointi, asiakastuntemus, kilpailu
  • Markkinaselvityssuunnitelman tekeminen
 • Miten - Sopivimmat jakelukanavat
  • Kansainvälistymisen vaiheet
  • Suunnitelmallisuus (viikko, kuukausi, vuosi)
  • Myynti- ja markkinointisuunnitelma
  • Vientistrategia
  • Jakelukanavat
  • Markkinaselvityksen toteuttaminen
 • Resurssit - Aika, kielitaito, muu osaaminen
  • Osaaminen
  • Sitouttaminen
  • Tuotteiden räätälöinti
  • Kapasiteetti

Y​ritykset tekevät​ j​okais​e​​n​ käsiteltävä​n ​osion jälkeen aiheesta pienen tehtävän​, joista muodostuu päivän aikana karkea ​suunnitelma​ vientivalmiuksien kehittämiseen sekä vientisuunnitelma.